Recent Post

6/recent/ticker-posts

2022-ஆம் ஆண்டில் நில வளங்கள் துறையின் செயல்பாடுகள் / 2022 YEAR END REVIEW OF MINISTRY OF LAND RESOURCES

TAMIL

 • டிஜிட்டல் இந்தியா நில ஆவணங்கள் நவீன மயமாக்கல் திட்டம் மற்றும் பிரதமரின் வேளாண் பாசனத் திட்டத்தின் நீர்நிலை மேம்பாட்டுப் பகுதியை ஊரக மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் நில வளங்கள் துறை செயல்படுத்தி வருகிறது. 
டிஜிட்டல் இந்தியா நில ஆவணங்கள் நவீன மயமாக்கல் திட்டம்
 • நில ஆவணங்களின் கணினிமயமாக்கல் பணிகள் 94%க்கும் அதிகமான கிராமங்களில் நிறைவடைந்திருப்பதாக நில வளங்கள் துறை தெரிவித்தது. 
 •  29 மாநிலங்கள் யூனியன் பிரதேசங்களில் 94%க்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளில் (நாட்டில் மொத்தம் உள்ள 6,56,792 கிராமங்களில் 6,20,166 கிராமங்கள் இதில் அடங்கும்) ஆவண உரிமைகள் பணி நிறைவடைந்துள்ளது.
 • அதேபோல 27 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்களில் கணினிவாயிலாக பதிவு செய்யும் முறை சுமார் 93% முடிவடைந்துள்ளது. 
 • நிலத்தின் நீளம், பகுதி மற்றும் திசையின் அடிப்படையில் நிலங்களின் வெவ்வேறு எல்லைகளை விளக்கும் ஆவணங்களை டிஜிட்டல்மயமாக்கும் பணிகள் 21 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்களில் 70% நிறைவடைந்துள்ளது.
 • ஒருங்கிணைந்த நில தகவலியல் மேலாண்மை அமைப்புமுறை 321 மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட 24 மாநிலங்களில் பிரத்தியேக நில அடையாள எண் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 
 • இது தவிர புதுச்சேரி உள்ளிட்ட மேலும் 8 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரதேசங்களில் சோதனை முயற்சியில் இந்த முறை செயல்படுத்தப்படுகிறது.
 • ஆவணங்களை பதிவு செய்வதற்கு ஒரே சீரான நடைமுறையை கொண்டு வருவதற்கான தேசிய பொது ஆவண பதிவு அமைப்புமுறை, நவம்பர் மாதம் வரை, 17 மாநிலங்களிலும், யூனியன் பிரதேசங்களிலும் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. 
 • நில தகராறுகளை குறைக்கவும், வழக்குகளை விரைவாக முடித்து வைக்கவும், நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த முதல்தர தகவல்களை நீதிமன்றங்களுக்கு அளிப்பதற்கு ஏதுவாக நில ஆவணங்கள் மற்றும் பதிவுகளின் தரவுகளோடு மின்னணு நீதிமன்றங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. 
 • இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி உள்ளிட்ட 26 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இதுவரை ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமரின் வேளாண் பாசன திட்டத்தின் நீர்நிலை மேம்பாட்டுப் பகுதி
 • நிலச்சீரழிவு, மண்ணரிப்பு, தண்ணீர் பற்றாக்குறை, பருவநிலை நிச்சயமற்ற தன்மை போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நீர்நிலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் மிகச் சிறந்தத் தீர்வாக விளங்குகின்றன. 
 • வேளாண் பொருட்களின் உற்பத்தியை மேம்படுத்துதல், வறுமையை ஒழித்தல் மற்றும் ஊரகப் பகுதிகளில் மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில் இந்தத் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கப் பங்கு வகிக்கிறது.
 • இத்திட்டத்தின் இரண்டாவது கட்டத்தை 2021-22 முதல் 2025- 26 வரை தொடர்வதற்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. இதன்படி ரூ. 8134 கோடி செலவில் (மத்திய அரசின் பங்கு) 4.95 மில்லியன் ஹெக்டர் நிலங்களுக்கு நீர் பாசன வசதி செய்து தர திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
ENGLISH
 • Department of Land Resources is implementing two schemes namely (i) Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP) and (ii) Watershed Development Component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY). A brief summary of schemes and achievements is listed below.
Digital India Land Records Modernization Programme (DILRMP)
 • Department of Land Resources (DolR) under Union Ministry of Rural Development today revealed that Computerization of Land Records has been completed in more than 94 percent villages of the country. 
 • In a year-ender statement the DoLR said, Record of Rights (RoR) have been completed in more than 94 per cent areas in 29 States/UTs (6,20,166 villages out of total 6,56,792 villages in the country.
 • Similarly, Computerization of Registration completed by more than 93 per cent in 27 States/UTs (4,905 Sub-Registrar Offices out of total 5,254 SROs) and Integration of Sub Registrar Offices (SROs) with Land Records have been completed by more than 75 per cent in 20 States/UTs (3983 SROs of the total 5,254 SROs).
 • Cadastral Maps have been digitized in more than 70 percent in 21 States/UTs (1,17,33,176 maps out of total 1,66,61,435 maps).
 • Cadastral Maps, also referred to as Bhu Naksha, are a digital form of land records that show all the boundaries of different parts of land pieces based on their length, area, and direction. With these maps, you can view the ownership status of land pieces in different regions based on your requirements.
 • Digital India Land Records Modernization Programme (erstwhile National Land Record Modernization Programme) was revamped and converted as a Central Sector Scheme with effect from 1st April, 2016 with 100% funding by the Centre. 
 • The objective of DILRMP is to develop a modern, comprehensive and transparent land record management system with the aim to develop an Integrated Land Information Management System which will inter alia: (i) improve real-time information on land; (ii) optimize use of land resources; (iii) benefit both landowners & prospectors; (iv) assist in policy & planning; (v) reduce land disputes; (vi) check fraudulent / benami transactions (vii) obviate need of physical visits to Revenue/Registration offices (viii) enable sharing of information with various organisations/agencies. Government has approved extension of DILRMP for a period of five years i.e 2021-22 to 2025-26.
 • Integrated Land Information Management System provides online single-window at-a-glance access to all available, relevant information to give a fair comprehensive position of any plot of land in question to the land owners, concerned officers / agencies and interested persons / entrepreneurs etc. The components broadly include linking with banks, courts, circle rates, registry, Aadhar number (by consent), etc. The system has already been rolled out in 321 districts.
Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) or Bhu-Aadhar
 • Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) system is a 14-digit Alpha–numeric unique ID for each land parcel based on Geo-coordinates of vertices of the parcel which is of international standard and complies with Electronic Commerce Code Management Association (ECCMA) standard and Open Geospatial Consortium (OGC) standard, is being implemented across the country. 
 • ULPIN will have ownership details of the plot besides its size and longitudinal and latitudinal details. This would facilitate real estate transactions, help resolve property taxation issues and improve disaster planning and response efforts, etc.  
 • ULPIN has, so far, been rolled out in 24 States viz. Andhra Pradesh, Jharkhand, Goa, Bihar, Odisha, Sikkim, Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Haryana, Tripura, Chhattisgarh, Jammu & Kashmir, Assam, Madhya Pradesh, Nagaland, Mizoram, Tamil Nadu, Punjab, Dadar and Nagar Haveli, and Daman and Diu, Himachal Pradesh, West Bengal, Uttar Pradesh and Uttarakhand. 
 • Further, Pilot testing of ULPIN has been done in 8 more States / UTs- Kerala, Karnataka, Puducherry, Andaman & Nicobar, Manipur, Delhi, Ladakh and Telangana
Generic Document Registration System (NGDRS)
 • In order to have a uniform process for registration for deeds/documents, “One Nation One Registration Software Namely National Generic Document Registration System (NGDRS)” is being implemented in States/UTs.
 • As on November 2022, NGDRS has so far been implemented in 17 States /UTs namely Punjab, Andaman & Nicobar, Manipur, Goa, Jharkhand, Mizoram, Himachal Pradesh, Maharashtra, Dadar and Nagar Haveli and Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Tripura, Ladakh, Bihar, Assam, Meghalaya and Uttarakhand.
Linkage of e-Courts with Land Record / Registration Database
 • The objective of Linkage of e-Courts with Land Record and Registration Database is to make authentic firsthand information available to the Courts resulting in speedy disposal of cases and ultimately, reduction in land disputes. 
 • The benefits inter alia include: (i) first-hand information for courts on substantive and authentic evidence of Record of Rights, Cadastral map including Geo referenced and legacy data, (ii) the information useful for deciding admission as well as disposal of the disputes, (iii) reduce quantum of land disputes in the country and could lead to ease of doing business and promote ease of living.
 • Pilot test for linking of eCourts with land record and registration data base has been undertaken successfully in three states namely, Haryana, Maharashtra and Uttar Pradesh in association with Department of Justice through a Committee constituted in the Department.
 • Till now, 26 States/UTs have received necessary clearances from the concerned High Courts for integration of e-Courts Application Software with the land records application software and registration database. 
 • These States include: Tripura, Madhya Pradesh, Rajasthan, Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Himachal Pradesh, Bihar, Uttar Pradesh, Manipur, West Bengal, Andaman & Nicobar Islands, Telangana, Jharkhand, Delhi, Sikkim, Meghalaya, Punjab, Haryana, Chandigarh, Karnataka, Chhattisgarh, Tamil Nadu, Puducherry and Andhra Pradesh.
Transliteration of Land Records in all languages of Schedule VIII in all States/UTs
 • Currently, the Records of Rights in States and Union Territories are maintained in local languages. The linguistic barriers pose serious challenges for access of information and usage in understandable form. 
 • In order to address the problem of linguistic barriers in land governance of the country, the Government with the technical support of Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) Pune, has undertaken an initiative to transliterate the Records of Rights available in local language to any of the 22 languages recognized by the Constitution. 
 • Pilot test is underway in 8 States - Bihar, Maharashtra, Gujarat, Puducherry, U.P., Tamil Nādu, Tripura and UT of Jammu & Kashmir) and is targeted to launch the aforesaid initiative on Pan-India basis, shortly.
Watershed Development Component of the Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (WDC-PMKSY)
 • Department of Land Resources had been implementing a Centrally Sponsored Scheme (CSS) ‘Integrated Watershed Management Programme’ (IWMP) since 2009-10 for development of rainfed and degraded areas.  
 • In 2015-16, IWMP was amalgamated as the Watershed Development Component of the umbrella scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana. 
 • The activities undertaken, inter alia, include ridge area treatment, drainage line treatment, soil and moisture conservation, rainwater harvesting, nursery raising, afforestation, horticulture, pasture development, livelihoods for asset-less persons, etc.
 • Watershed development programmes have proved to be the most suitable solution to the problems of land degradation, soil erosion, water scarcity, climatic uncertainties etc. 
 • The programme contributes substantially towards enhancing agricultural production & productivity, reducing poverty and improving livelihoods especially in rural areas.
 • Under WDC-PMKSY1.0, there have been significant achievements by implementing 6382 projects covering an area of approx. 29.50 million hectares.
 • Between 2014-15 and 2021-22, 7.65 lakh water harvesting structures have been created / rejuvenated, 16.41 lakh ha additional area has been brought under protective irrigation and 36.34 lakh farmers benefited. 
 • In addition to this, about 1.63 lakh hectares have been brought under plantation (Afforestation / Horticulture etc.), 3.36 lakh hectares area of culturable wastelands treated in completed watershed development projects and 388.66 man days generated from 2018-19 to 2021-22. 
 • The end-line evaluation of the completed projects reveals considerable improvements on account of watershed interventions, in the water table, crop productivity, milk production and per capita income etc. WDC 1.0 was closed on 31st March, 2021.
 • WDC-PMKSY 2.0: Government has approved continuation of programme as WDC-PMKSY 2.0 for the period from 2021-22 to 2025-26 with physical target of 4.95 million hectares and indicative financial outlay of Rs. 8,134 crores, as the Central share.
 • Under WDC-PMKSY 2.0, total 1110 watershed development projects were sanctioned during 2021-22 to 2025-26 in 28 States and 2 UTs (J&K and Ladakh) involving an area of approx. 4.95 million hectares. 
 • Since inception of the scheme, an amount of Rs.1537.41 crore has been released during 2021-22 and 2022-23 (as on 12.12.2022) to the States as the Central share.

Post a Comment

0 Comments

close

Join THERVUPETTAGAM Telegram Channel

Join Telegram Channel