Recent Post

6/recent/ticker-posts

சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினம் 2022 / INTERNATIONAL HUMAN SOLIDARITY DAY 2022

TAMIL

 • நிலையான வளர்ச்சி நிகழ்ச்சி நிரல் மக்கள் மற்றும் கிரகத்தை மையமாகக் கொண்டது. 
 • மனித உரிமைகளால் ஆதரிக்கப்படுகிறது மற்றும் வறுமை, பசி மற்றும் நோயிலிருந்து மக்களை மீட்டெடுக்க உறுதியான உலகளாவிய கூட்டாண்மையால் ஆதரிக்கப்படுகிறது. எனவே, இது உலகளாவிய ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஒற்றுமையின் அடித்தளத்தில் கட்டமைக்கப்படும்.
பின்னணி
 • 21 ஆம் நூற்றாண்டில் சர்வதேச உறவுகளின் அடிப்படை மதிப்புகளில் ஒன்றாக மில்லினியம் பிரகடனத்தில் ஒற்றுமை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது, 
 • இதில் பாதிக்கப்படுபவர்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் பயனடைபவர்கள் அதிகம் பயனடைபவர்களிடமிருந்து உதவி பெற வேண்டும். 
 • இதன் விளைவாக, உலகமயமாக்கல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் சமத்துவமின்மையின் சவாலின் பின்னணியில், சர்வதேச ஒற்றுமையை வலுப்படுத்துவது இன்றியமையாதது.
 • எனவே, வறுமையை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு ஒற்றுமை கலாச்சாரத்தை மேம்படுத்துவதும், பகிர்ந்து கொள்ளும் மனப்பான்மையும் முக்கியம் என்பதை உறுதி செய்த ஐநா பொதுச் சபை, டிசம்பர் 20ஆம் தேதியை சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினமாக அறிவித்தது.
 • வறுமையை ஒழிக்க உலக ஒற்றுமை நிதியத்தை நிறுவுதல் மற்றும் சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினத்தை பிரகடனம் செய்தல் போன்ற முன்முயற்சிகள் மூலம், ஒற்றுமையின் கருத்து வறுமைக்கு எதிரான போராட்டத்தில் மற்றும் தொடர்புடைய அனைத்து பங்குதாரர்களின் ஈடுபாட்டிலும் முக்கியமானது.
ஐ.நா. மற்றும் ஒற்றுமையின் கருத்து
 • ஒற்றுமை என்ற கருத்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பணியை அமைப்பின் பிறப்பு முதல் வரையறுத்துள்ளது. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உருவாக்கம் அமைதி, மனித உரிமைகள் மற்றும் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்காக உலக மக்களையும் நாடுகளையும் ஒன்றிணைத்தது. 
 • இந்த அமைப்பு அதன் உறுப்பினர்களிடையே ஒற்றுமை மற்றும் நல்லிணக்கத்தின் அடிப்படை அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது, இது "சர்வதேச அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பைப் பேண" ஒன்றுபட அதன் உறுப்பினர்களின் ஒற்றுமையை நம்பியிருக்கும் கூட்டுப் பாதுகாப்பு என்ற கருத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டது.
 • "பொருளாதார, சமூக, கலாச்சார அல்லது மனிதாபிமானத் தன்மை கொண்ட சர்வதேசப் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதில் ஒத்துழைப்பை" நம்பியிருப்பது ஒற்றுமை உணர்வில் தான்.
 • பொதுச் சபை, 22 டிசம்பர் 2005 அன்று, 60/209 தீர்மானத்தின் மூலம், இருபத்தியோராம் நூற்றாண்டில் மக்களிடையே உள்ள உறவுகளுக்கு அடித்தளமாக இருக்க வேண்டிய அடிப்படை மற்றும் உலகளாவிய மதிப்புகளில் ஒன்றாக ஒற்றுமையை அடையாளம் கண்டது, மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் 20 ஐ சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தினமாக அறிவிக்க முடிவு செய்தது. 
 • 57/265 தீர்மானத்தின் மூலம், பொதுச் சபை, 20 டிசம்பர் 2002 அன்று, உலக ஒற்றுமை நிதியை நிறுவியது, இது பிப்ரவரி 2003 இல் ஐக்கிய நாடுகளின் வளர்ச்சித் திட்டத்தின் நம்பிக்கை நிதியாக அமைக்கப்பட்டது. 
 • அதன் நோக்கம் வறுமையை ஒழிப்பது மற்றும் வளரும் நாடுகளில், குறிப்பாக அவர்களின் மக்கள்தொகையில் ஏழ்மையான பிரிவுகளில் மனித மற்றும் சமூக வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதாகும்.
சர்வதேச மனித ஒற்றுமை தின தீம் 2022
 • அனைவரிடையே ஒற்றுமையை ஊக்குவித்தல் மற்றும் உலக அளவில் பசியை ஒழிக்க மக்கள் ஒன்றிணைந்து செயல்பட ஊக்குவிப்பதே தீம். 
ENGLISH
 • The Sustainable Development Agenda is centred on people & planet, underpinned by human rights and supported by a global partnership determined to lift people out of poverty, hunger and disease. It will, thus, be built on a foundation of global cooperation and solidarity.
Background
 • Solidarity is identified in the Millennium Declaration as one of the fundamental values of international relations in the 21st Century, wherein those, who either suffer or benefit least deserve help from those who benefit most. Consequently, in the context of globalization and the challenge of growing inequality, strengthening of international solidarity is indispensable.
 • Therefore, the UN General Assembly, convinced that the promotion of the culture of solidarity and the spirit of sharing is important for combating poverty, proclaimed 20 of December as International Human Solidarity Day.
 • Through initiatives such as the establishment of the World Solidarity Fund to eradicate poverty and the proclamation of International Human Solidarity Day, the concept of solidarity was promoted as crucial in the fight against poverty and in the involvement of all relevant stakeholders. 
The UN and the Concept of Solidarity
 • The concept of solidarity has defined the work of the United Nations since the birth of the Organization. The creation of the United Nations drew the peoples and nations of the world together to promote peace, human rights and social and economic development. 
 • The Organization was founded on the basic premise of unity and harmony among its members, expressed in the concept of collective security that relies on the solidarity of its members to unite “to maintain international peace and security.”
 • It is in the spirit of solidarity that the Organization relies on “cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character” as well.
 • The General Assembly, on 22 December 2005, by resolution 60/209 identified solidarity as one of the fundamental and universal values that should underlie relations between peoples in the twenty-first century, and in that regard decided to proclaim 20 December of each year International Human Solidarity Day. 
 • By resolution 57/265 the General Assembly, on 20 December 2002, established the World Solidarity Fund, which was set up in February 2003 as a trust fund of the United Nations Development Programme. 
 • Its objective is to eradicate poverty and promote human and social development in developing countries, in particular among the poorest segments of their populations.
International Human Solidarity Day Theme 2022 
 • Theme is to promote solidarity among all and encourage people to work together towards eliminating hunger on a global scale. 

Post a Comment

0 Comments

close

Join THERVUPETTAGAM Telegram Channel

Join Telegram Channel