Recent Post

6/recent/ticker-posts

3rd MARCH - WORLD WILDLIFE DAY 2023 / உலக வனவிலங்கு தினம் 2023

TAMIL

 • வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளில் உள்ள பில்லியன் கணக்கான மக்கள், உணவு, ஆற்றல், பொருட்கள், மருத்துவம், பொழுதுபோக்கு, உத்வேகம் மற்றும் மனித நல்வாழ்வுக்கான பல முக்கிய பங்களிப்புகளுக்கு காட்டு இனங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் தினமும் பயனடைகின்றனர்.
 • ஒரு மில்லியன் வகையான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் அழிவை எதிர்கொண்டுள்ள உலகளாவிய பல்லுயிர் நெருக்கடி, மக்களுக்கு இந்த பங்களிப்புகளை அச்சுறுத்துகிறது.
 • உலக வனவிலங்கு தினம் (WWD) என்பது காட்டு விலங்கினங்கள் மற்றும் தாவரங்களின் பல அழகான மற்றும் மாறுபட்ட வடிவங்களைக் கொண்டாடுவதற்கும், அவற்றின் பாதுகாப்பு மக்களுக்கு வழங்கும் பல நன்மைகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாகும். 
 • அதே நேரத்தில், பரந்த அளவிலான பொருளாதார, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக தாக்கங்களைக் கொண்ட வனவிலங்கு குற்றங்கள் மற்றும் மனிதனால் தூண்டப்பட்ட உயிரினங்களின் குறைப்பு ஆகியவற்றிற்கு எதிரான போராட்டத்தை துரிதப்படுத்த வேண்டிய அவசரத் தேவையை இந்த நாள் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. 
 • இந்த பல்வேறு எதிர்மறை விளைவுகளைக் கருத்தில் கொண்டு, நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு 15 பல்லுயிர் இழப்பை நிறுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது.
 • இந்த நாள் உலகளவில் மார்ச் 3 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி இலக்கு 12 உடன் நெருக்கமாக இணைந்துள்ளது, 
 • அதாவது நீர் இல்லாத வாழ்க்கை, இது கடல் இனங்கள் மீது கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் நமது அன்றாட வாழ்வில் கடல் வனவிலங்குகளின் பிரச்சனைகள், முக்கியமான பிரச்சனைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

உலக வனவிலங்கு தின தீம் 2023

 • உலக வனவிலங்கு தினம் 2023 ஆம் ஆண்டில் "வனவிலங்கு பாதுகாப்புக்கான கூட்டாண்மை" என்ற கருப்பொருளின் கீழ், மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் மக்களை கௌரவிக்கும் வகையில் கொண்டாடப்படும்.
 • கூட்டாண்மைகள் பெரிய அளவில் செயல்படுகின்றன அல்லது சில குழந்தைகள் அல்லது பள்ளியை உள்ளடக்கியவை. 
 • சிலருக்கு, ஒரு பாதுகாப்புக் குழுவிற்கு பயனளிக்கும் வகையில் பள்ளி விற்பனையை ஏற்பாடு செய்யலாம், மற்றவர்களுக்கு அது அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த புகைப்படங்களை ஆன்லைனில் வெளியிடலாம். அவை அனைத்தும் சமமாக செல்லுபடியாகும்.
 • இந்த வரவிருக்கும் ஆண்டில், ஐ.நா ஒரு சிறப்பு கூட்டாண்மையை கொண்டாடுகிறது: அழிந்துவரும் உயிரினங்கள் மற்றும் வனவிலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களில் (CITES) சர்வதேச வர்த்தகம் பற்றிய மாநாட்டின் 50வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுகிறது.
 • இந்த மாநாடு காட்டு விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் மாதிரிகள் மீதான சர்வதேச வர்த்தகம் உயிரினங்களின் உயிர்வாழ்வை அச்சுறுத்துவதில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்த அரசாங்கங்களுக்கு இடையிலான சர்வதேச ஒப்பந்தமாகும். இன்று, இது 37,000 க்கும் மேற்பட்ட விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களுக்கு பல்வேறு அளவிலான பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
 • கடந்த 50 ஆண்டுகளில், CITES இன் இதயத்தில் கூட்டாண்மை உள்ளது, மேலும் இந்த கூட்டாண்மைகளை உருவாக்குவதற்கு CITES இருந்த பாலத்தை WWD கொண்டாடும், இது நிலைத்தன்மை, வனவிலங்கு மற்றும் பல்லுயிர் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பைச் செய்யும்.
 • இந்த மாநாட்டிற்கு இணங்க, ஐநா முகவர்கள், தனியார் துறை நிறுவனங்கள், தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு, வனவிலங்குகளின் நிலையான பயன்பாடு மற்றும் சட்டவிரோத வர்த்தகம் மற்றும் வனவிலங்குகளின் அழிவுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும்.
 • இருக்கும் கூட்டாண்மைகளை நிலைநிறுத்துவதும் புதியவற்றை உருவாக்குவதும் பூமியில் வாழ்வின் எதிர்காலத்திற்கு முக்கியமானதாகும்.
 • இயற்கையுடனான நமது உறவை மாற்றி, நாம் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.

ENGLISH

 • Billions of people, in developed and developing nations, benefit daily from the use of wild species for food, energy, materials, medicine, recreation, inspiration and many other vital contributions to human well-being.
 • The accelerating global biodiversity crisis, with a million species of plants and animals facing extinction, threatens these contributions to people.
 • World Wildlife Day (WWD) is an opportunity to celebrate the many beautiful and varied forms of wild fauna and flora and to raise awareness of the multitude of benefits that their conservation provides to people. 
 • At the same time, the Day reminds us of the urgent need to step up the fight against wildlife crime and human-induced reduction of species, which have wide-ranging economic, environmental and social impacts. Given these various negative effects, Sustainable Development Goal 15 focuses on halting biodiversity loss.
 • This day is celebrated globally on 3rd March and is closely aligned with Sustainable Development Goal 12 that is Life without water, which focuses on marine species and highlights the problems, critical issues of marine wildlife to our everyday life

World Wildlife Day Theme 2023

 • World Wildlife Day will be celebrated in 2023 under the theme "Partnerships for wildlife conservation", honoring the people who are making a difference.
 • Partnerships operate on a large scale or involve a few children or a school. For some, it could be organizing a school sale to benefit a conservation group, for others it could be posting photographs online to raise awareness of endangered species. All of them are equally valid.
 • This upcoming year, the UN celebrates a special partnership: the 50th anniversary of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
 • This Convention is an international agreement between governments to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten the survival of the species. Today, it grants varying degrees of protection to more than 37,000 species of animals and plants.
 • Through the past 50 years, partnerships have been at the heart of CITES, and WWD will celebrate the bridge that CITES has been for these partnerships to form, making a significant contribution to sustainability, wildlife and biodiversity conservation.
 • In accordance with this convention, UN agencies, private sector organizations, philanthropies and non-governmental organizations must keep working for conservation, the sustainable use of wildlife and in the fight against illegal trade and the depletion of wildlife.
 • Sustaining existing partnerships and building new ones is critical for the future of life on earth. We need to change our relationship with nature and we need to work together

Post a Comment

0 Comments

close

Join THERVUPETTAGAM Telegram Channel

Join Telegram Channel