Recent Post

6/recent/ticker-posts

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை - TAMIL

தாய்மார்களே, மதிப்பிற்குரிய விருந்தினர்கள் மற்றும் சக குடிமக்களே,

நமஸ்தே மற்றும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகவும் சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள். இன்று, இந்திய சுதந்திரத்தின் 77வது ஆண்டு விழாவைக் கொண்டாட நாம் இங்கு கூடும் போது, 1947ல் அந்த வரலாற்றுத் தருணத்தில் இருந்து நமது தேசம் மேற்கொண்ட அபாரமான பயணத்தை நினைவுகூர்கிறோம். 

இந்த புனிதமான நாளில், நமது கடந்த காலத்தைப் பற்றி சிந்திக்கிறோம், நமது தற்போதைய சாதனைகளை மதிக்கிறோம், மேலும் பிரகாசமான எதிர்காலத்தை நோக்கி நம்பிக்கையுடனும் உறுதியுடனும் எதிர்நோக்குங்கள்.

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை: எழுபத்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, நமது முன்னோர்களும் தலைவர்களும் ஒன்றுபட்டு, காலனித்துவ ஆட்சியின் தளைகளிலிருந்து விடுபட்டு, நமது சொந்த அபிலாஷைகள் மற்றும் கனவுகளால் வரையறுக்கப்படும் விதியை வகுக்க உறுதியுடன் இருந்தனர். 

அவர்களின் அசைக்க முடியாத மனப்பான்மை, தியாகங்கள் மற்றும் இடைவிடாத முயற்சிகள் சுதந்திரமான மற்றும் இறையாண்மை கொண்ட இந்தியாவிற்கு வழிவகுத்தன, அதை இன்று நாம் பெருமையுடன் அழைக்கிறோம்.

இந்த சுதந்திர தினத்தை நாம் கொண்டாடும் போது, நமக்கு முன் வந்தவர்களின் போராட்டங்களையும் தியாகங்களையும் நினைவுகூருவது மட்டுமல்லாமல், ஒரு தேசமாக நாம் அடைந்த முன்னேற்றத்தையும் அங்கீகரிப்போம். 

ஒரு காலத்தில் சாத்தியமற்றதாகக் கருதப்பட்ட மைல்கற்களை எட்டியதன் மூலம் இந்தியா அசுர வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. தொழில்நுட்பம், அறிவியல் மற்றும் பல்வேறு துறைகளில் எங்களின் முன்னேற்றங்கள் உலகளாவிய அங்கீகாரத்தையும் மரியாதையையும் பெற்றுள்ளன.

இருப்பினும், இன்னும் முன்னால் இருக்கும் சவால்களை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். நாம் நிறைய சாதித்திருந்தாலும், முன்னேற்றத்தின் பலன்களை நமது சமூகத்தின் அனைத்துப் பிரிவினரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதை உறுதிப்படுத்த இன்னும் வேலைகள் உள்ளன. 

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை: வறுமை, சமத்துவமின்மை மற்றும் பாகுபாடுகளை நமது தேசத்தின் கட்டமைப்பிலிருந்து ஒழிப்பது நமது கூட்டுப் பொறுப்பாகும். ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் கல்வி, சுகாதாரம் மற்றும் சம வாய்ப்புகள் கிடைக்கக்கூடிய இந்தியாவை உருவாக்க உறுதிமொழி எடுப்போம்.

இந்த சுதந்திர தினத்தில், நமது அரசியலமைப்பில் பொதிந்துள்ள மதிப்புகளான நீதி, சுதந்திரம், சமத்துவம் மற்றும் சகோதரத்துவத்தை நிலைநிறுத்துவதற்கான நமது உறுதிப்பாட்டை புதுப்பிப்போம். 

நாம் முன்னேற்றப் பாதையில் முன்னேறும்போது இந்தக் கோட்பாடுகள் நமது செயல்களுக்கும் முடிவுகளுக்கும் வழிகாட்ட வேண்டும்.

இன்று நாம் கொண்டாடும் போது, நமது எல்லைகளை தொடர்ந்து பாதுகாத்து, நமது தேசத்தின் பாதுகாப்பையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் நமது ஆயுதப் படைகளின் துணிச்சலான ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நமது நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்வோம். அவர்களின் தன்னலமற்ற அர்ப்பணிப்பு மற்றும் தியாகம் நமது உயர்ந்த மரியாதைக்கும் பாராட்டுக்கும் உரியது.

முடிவில், சுதந்திர உணர்வை நம் இதயங்களில் சுமந்து, அது ஒன்றுபட்ட மற்றும் வளமான இந்தியாவை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தட்டும். ஒன்றுபட்டால், எந்த தடையையும் தாண்டி, நம் முன்னோர்களின் கனவுகளை நனவாக்கி, உலகிற்கு நம்பிக்கை மற்றும் உத்வேகத்தின் கலங்கரை விளக்கமாக உண்மையிலேயே நிற்கும் ஒரு தேசத்தை உருவாக்க முடியும்.

ஜெய் ஹிந்த்! இனிய சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள்!

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை

ENGLISH

Ladies and gentlemen, esteemed guests, and fellow citizens,

Namaste and a very happy Independence Day to each and every one of you. Today, as we gather here to celebrate the 77th anniversary of India's independence, we are reminded of the incredible journey our nation has undertaken since that historic moment in 1947. On this auspicious day, we reflect upon our past, honor our present achievements, and look forward with hope and determination towards a brighter future.

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை: Seventy-six years ago, our forefathers and leaders stood united, determined to break free from the shackles of colonial rule and carve out a destiny that would be defined by our own aspirations and dreams. Their unwavering spirit, sacrifices, and relentless efforts paved the way for a free and sovereign India that we proudly call our own today.

As we celebrate this Independence Day, let us not only remember the struggles and sacrifices of those who came before us, but also acknowledge the progress we have made as a nation. India has grown in leaps and bounds, achieving milestones that were once deemed impossible. Our advancements in technology, science, and various sectors have garnered global recognition and respect.

However, we must also be mindful of the challenges that still lie ahead. While we have achieved much, there is still work to be done to ensure that the fruits of progress are enjoyed by all sections of our society. 

It is our collective responsibility to eradicate poverty, inequality, and discrimination from the fabric of our nation. Let us pledge to create an India where every citizen has access to education, healthcare, and equal opportunities, regardless of their background.

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை

INDEPENDENCE DAY SPEECH IN TAMIL 2023 / சுதந்திர தின உரை: On this Independence Day, let us renew our commitment to upholding the values enshrined in our Constitution – values of justice, liberty, equality, and fraternity. These principles should guide our actions and decisions as we move forward on the path of progress.

As we celebrate today, let us also take a moment to express our gratitude to the brave men and women of our armed forces, who continue to protect our borders and ensure the safety and security of our nation. Their selfless dedication and sacrifices deserve our highest respect and admiration.

In conclusion, let us carry the spirit of independence in our hearts and let it guide us towards a united and prosperous India. Together, we can overcome any obstacle, fulfill the dreams of our forefathers, and create a nation that truly stands as a beacon of hope and inspiration for the world.

Jai Hind! Happy Independence Day!

Post a Comment

0 Comments

close

Join THERVUPETTAGAM Telegram Channel

Join Telegram Channel