Recent Post

6/recent/ticker-posts

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை

பெண்களே, மரியாதைக்குரிய சக ஊழியர்களே, அன்பான மாணவர்களே,

இன்று, ஆசிரியர் தினத்தைக் கொண்டாட நாம் கூடும் போது, நமது இளம் மாணவர்களின் மனதையும் எதிர்காலத்தையும் வடிவமைப்பதில் கல்வியாளர்கள் ஏற்படுத்தும் ஆழமான தாக்கத்தைப் பற்றி சிந்திக்கிறோம். 

ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் தங்கள் வகுப்பறைகளுக்கு கொண்டு வரும் அசைக்க முடியாத அர்ப்பணிப்பு மற்றும் ஆர்வத்திற்கு எங்கள் நன்றியையும் பாராட்டையும் தெரிவிக்கும் நாள்.

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை: நெல்சன் மண்டேலாவின் வார்த்தைகளில், "உலகத்தை மாற்ற நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக சக்திவாய்ந்த ஆயுதம் கல்வி." கல்வியாளர்களாகிய நாம் இந்த ஆயுதத்தை நம் கைகளில் வைத்திருக்கிறோம். 

அதை அக்கறையுடனும், ஞானத்துடனும், இரக்கத்துடனும் கையாள்வது நமது பொறுப்பு. எங்கள் வகுப்பறைகள் அறிவை வழங்குவதற்கான இடங்கள் மட்டுமல்ல, அவை கனவுகளை உருவாக்கும் இடங்களாகவும், ஆர்வத்தை வளர்க்கும் இடங்களாகவும், எதிர்காலம் கட்டமைக்கப்படும் இடங்களாகவும் உள்ளன.

ஆசிரியர்கள் வெறும் பயிற்றுனர்கள் மட்டுமல்ல; அவர்கள் வழிகாட்டிகள், வழிகாட்டிகள் மற்றும் முன்மாதிரிகள். வாழ்நாள் முழுவதும் நீடிக்கும் கற்றலுக்கான அன்பை ஊக்குவிக்கும் சக்தி எங்களிடம் உள்ளது. 

எங்கள் மாணவர்களை கேள்வி கேட்கவும், ஆராயவும், அவர்களின் தனித்துவமான திறமைகளையும் ஆர்வங்களையும் கண்டறியவும் ஊக்குவிக்கிறோம். 

சவால்களை சமாளிக்கவும், விமர்சன ரீதியாக சிந்திக்கவும், உலகின் பொறுப்புள்ள குடிமக்களாக மாறவும் அவர்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறோம்.

இந்த ஆசிரியர் தினத்தில், கல்வியின் எப்போதும் உருவாகும் நிலப்பரப்பை ஒப்புக்கொள்வோம். டிஜிட்டல் யுகம் எங்கள் வகுப்பறைகளில் புதிய கருவிகள் மற்றும் வாய்ப்புகளை கொண்டு வந்துள்ளது, இது மாறும் மற்றும் ஈர்க்கக்கூடிய கற்றல் சூழல்களை உருவாக்க அனுமதிக்கிறது. 

இந்த மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப நாம் மாற்றியமைக்கும்போது, அனைத்தின் மையத்தில், கற்பித்தலின் சாராம்சம் மாறாமல் உள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்வோம் - ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் இடையிலான தொடர்பு, ஆர்வத்தின் தீப்பொறி மற்றும் கண்டுபிடிப்பின் மகிழ்ச்சி.

எதிர்காலத்தை வடிவமைக்க தங்கள் நேரத்தையும், ஆற்றலையும், இதயத்தையும் அர்ப்பணிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். 

உங்கள் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பு கவனிக்கப்படாமல் போகாது. எனது சக கல்வியாளர்களுக்கு, நமது மாணவர்களின் வாழ்வில் சிறந்து விளங்கவும், ஊக்கமளிக்கவும், நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவும் தொடர்ந்து பாடுபடுவோம்.

இனிய ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துகள்! நீங்கள் செய்யும் அனைத்திற்கும் நன்றி.

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை

ENGLISH

Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, and dear students,

Today, as we gather to celebrate Teacher's Day, we reflect upon the profound impact that educators have on shaping the minds and futures of our young learners. It is a day to express our gratitude and appreciation for the unwavering dedication and passion that teachers bring to their classrooms every single day.

TEACHER DAY IN INDIA SPEECH 2023 / ஆசிரியர் தினம் உரை: In the words of Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." As educators, we hold this weapon in our hands, and it is our responsibility to wield it with care, wisdom, and compassion. Our classrooms are not just spaces for imparting knowledge, but they are also places where dreams take shape, where curiosity is nurtured, and where futures are built.

Teachers are not just instructors; they are mentors, guides, and role models. We have the power to inspire a love for learning that lasts a lifetime. We encourage our students to question, to explore, and to discover their own unique talents and passions. We empower them to overcome challenges, to think critically, and to become responsible citizens of the world.

On this Teacher's Day, let us also acknowledge the ever-evolving landscape of education. The digital age has brought new tools and opportunities into our classrooms, allowing us to create dynamic and engaging learning environments. As we adapt to these changes, let us remember that at the heart of it all, the essence of teaching remains unchanged – the connection between a teacher and a student, the spark of curiosity, and the joy of discovery.

I would like to extend my deepest gratitude to all the teachers who dedicate their time, energy, and heart to shaping the future. Your commitment and hard work do not go unnoticed. To my fellow educators, let us continue to strive for excellence, to inspire, and to make a positive impact on the lives of our students.

Happy Teacher's Day! Thank you for all that you do.

Post a Comment

0 Comments

close

Join THERVUPETTAGAM Telegram Channel

Join Telegram Channel